«Μύλος» με τις δηλώσεις ενοικίων (παραδείγματα)

«Μύλος» με τις δηλώσεις ενοικίων (παραδείγματα)

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων δεν έχουν λάβει τις εκπτώσεις του φόρου που νομοθετήθηκαν από την περασμένη άνοιξη και καλούνται να υποβάλουν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, με «γρίφους», καθώς είναι πολύπλοκες.

Στην περίπτωση που δεν υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις θα χάσουν οριστικά την έκπτωση του φόρου, αλλά και θα μπλέξουν σε περιπέτειες με την Εφορία, ειδικά όσοι δεν έχουν επικαροποιήσει το Ε9.

Ειδικότερα με νέα εγκύκλιο η ΑΑΔΕ, γνωστοποιεί ότι έως και τις 15 Δεκεμβρίου έχουν προθεσμία να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις οι εκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη φορολογική διοίκηση για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020, προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν στις αρχικές δηλώσεις που υπέβαλαν.

Προκειμένου, δε, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες, να λάβουν την έκπτωση ποσοστού 20% επί του 60% των ονομαστικών μισθωμάτων, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31/7/2020 και μετά, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Οι εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, υποβάλλουν «Δήλωση Covid» προκειμένου να δηλώσουν τη μεταβολή του μισθώματος και να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. Η αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Covid» υποβάλλεται εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι ως άνω αποφάσεις.
Κατόπιν (με την παρ. 4 της Α. 1192/2020 (Β’ 3636) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.) ορίστηκε ότι, ως τροποποιητική «Δήλωση Covid» νοείται εκείνη που έπεται της «Δήλωση Covid» που υποβλήθηκε για πρώτη φορά (αρχική δήλωση) ανεξάρτητα από τους μήνες που αφορά.
Η υποβολή της «Δήλωσης Covid» προϋποθέτει την υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», θα πρέπει η εν λόγω δήλωση να προηγηθεί της υποβολής «Δήλωσης Covid». 
Η περίπτωση αυτή καταλαμβάνει και τις συμφωνίες μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2014 καθώς και τις περιπτώσεις αναπροσαρμογής του μισθώματος (για παράδειγμα η αναπροσαρμογή του μισθώματος σε ετήσια βάση), η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό μισθώματος και να αποτυπώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ορθά στο αντίστοιχο πεδίο ώστε…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: