Νέες θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Νέες θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Μιλήστε φθηνά & ποιοτικά σε Κινητά & Σταθερά Ελλάδας | voipphone.com.gr |

Την προκήρυξη θέσεων μηχανικών τμήματος επιχορηγήσεων ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB

Απαραίτητη εμπειρία και ειδικά προσόντα είναι:

➛ Πτυχίο μηχανικού (μηχανολόγου ή πολιτικού ή τοπογράφου ή μηχανικού χωροταξίας ή αρχιτέκτονα)

➛ Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο

➛ Εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις ή/και καλή γνώση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

➛ Εξοικείωση με την Πολεοδομική Νομοθεσία (ν. 4067/2012 & αναθεωρητικές διατάξεις, ν. 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 κλπ)

➛ Γνώση των προγραμμάτων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

➛ Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και γνώση εθνικού και κοινοτικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου χρηματοδοτικών εργαλείων

➛ Υψηλές οργανωτικές, αναλυτικές και διαχειριστικές δεξιότητες

➛ ‘Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

➛ ‘Αριστη χρήση του MS Office και ειδικά Excel

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 

➛ Αξιολόγηση αιτήσεων των προγραμμάτων της διεύθυνσης επιχορηγήσεων

➛ Συνεργασία με εξωτερικούς εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠ.ΕΝ., Σ.Ε.Ε., Κ.Α.Π.Ε. κλπ)

➛ Γνωμοδότηση σε ειδικά θέματα, τεχνικού περιεχομένου, σχετικά με τα προγράμματα της Διεύθυνσης Επιχορηγήσεων

➛ Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού

➛ Συμμετοχή σε επιτροπές.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την προκήρυξη και να στείλουν βιογραφικό στην παρακάτω διεύθυνση:

Προκήρυξη θέσεων Μηχανικών Τμήματος Επιχορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: