Newsphone: Η ΑΝΚΟΣΤΑΡ κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 8.749.882 μετοχές.

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 24.06.2020 της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία “ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ” (ο “Προτείνων“) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας “ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” (η “Εταιρία“), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

 1. Ο Προτείνων προέβη στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

  • Κατά την 17.11.2020, ο Προτείνων  απέκτησε, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 93.262 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,33%  του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,47 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 43.833,14 Ευρώ.
  • Κατά την 18.11.2020, ο Προτείνων  απέκτησε, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 19.551 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,07% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,47 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 9.188,97 Ευρώ.
  • Κατά την 18.11.2020, ολοκληρώθηκε η εξωχρηματιστηριακή αγορά 800.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,87% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο Προτείνων απέκτησε τις ως άνω μετοχές από ιδιώτη μέτοχο που δεν συνδέεται με τον Προτείνοντα ή τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, δυνάμει του από 11.11.2020 συμφωνητικού εξωχρηματιστηριακής αγοράς, η υπογραφή του οποίου γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό  την 12.11.2020.

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 8.749.882 μετοχές.

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι:  (i) οι κ.κ. Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης, κα Τερέζα Θεοδόση και Ευστράτιος Απέργης (οι “Βασικοί Μέτοχοι“), ως πρόσωπα που έχουν από κοινού τον έλεγχο του Προτείνοντα, και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται από τους Βασικούς Μετόχους και κατέχουν μετοχές της Εταιρίας, ήτοι η PULCLAIR COMPANY LTD, η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη και η PANFORCE LIMITED, η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: