Ο κατακερματισμένος ύπνος μπορεί να προβλέψει την ευαισθησία στο χρόνιο στρες

Ο κατακερματισμένος ύπνος μπορεί να προβλέψει την ευαισθησία στο χρόνιο στρες

Eυρήματα δείχνουν, ότι ποντικοί που είναι ευάλωτοι στο στρες κοινωνικής ήττας, έχουν προϋπάρχοντα μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά ύπνου -έγερσης πριν την έκθεση στο στρες.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: iatronet.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: