Ο Στέργιος Τσιφωτούδης νέος προϊστάμενος λογιστηρίου του Ομίλου Coral

Ο Στέργιος Τσιφωτούδης νέος προϊστάμενος λογιστηρίου του Ομίλου Coral

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιoύμε στο επενδυτικό κοινό ότι, ορίσθηκε ο κ. Τσιφωτούδης Στέργιος Προϊστάμενος Λογιστηρίου του Ομίλου CORAL A.Ε., σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Γεμελιάρη, ο οποίος αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης.


Ο κ. Τσιφωτούδης γεννήθηκε το 1979. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής  του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .


Διαθέτει 10 χρόνια εμπειρίας στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ομίλου Coral ενώ έχει εργαστεί για περίπου 5 χρόνια σε Ελεγκτικές Εταιρείες πριν την έλευση του στον  Όμιλο.

 
Μαρούσι, 12 Φεβρουαρίου 2021


Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: