Όλα τα μυστικά της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων

Στο επίκεντρο των φορολογικών ελέγχων τίθενται φέτος οι φορολογικές υποθέσεις του έτους 2017, οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενώ ταυτόχρονα, η ΑΑΔΕ γνωστοποιεί τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σχετικά με την παραγραφή.

Επίσης καταγράφονται και οι περιπτώσεις για τις οποίες η παραγραφή επεκτείνεται για ένα ή δύο έως και μέχρι 10 χρόνια, από το έτος εντός του οποίου έπρεπε να υποβληθεί φορολογική δήλωση.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022 παραγράφηκε το δικαίωμα της Εφορίας να επιβάλει φόρους στις υποθέσεις (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), του έτους 2016, οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2011 για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία, οι υποθέσεις του έτους 2006 για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν φορολογικές δηλώσεις κ.λ.π.

Σύμφωνα με τον ΚΦΔ, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5)  ετών από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.

Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της πράξης του προσδιορισμού φόρου, μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης.

Η πενταετής περίοδος για την κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, παρατείνεται στις εξής περιπτώσεις:

Εάν, εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, υποβάλλεται αρχική ή τροποποιητική δήλωση ή περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 25 σε υπόθεση που έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγχος ή σε κάθε άλλη περίπτωση περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή εκτός Φορολογικής Διοίκησης, από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορούν, για περίοδο ενός (1) έτους από τη λήξη της πενταετίας,
Εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών προσαυξημένο κατά ένα (1) έτος από την παραλαβή τους από τη Φορολογική Διοίκηση.
Εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο, για περίοδο ενός (1) έτους μετά την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, και μόνο για το ζήτημα, το οποίο αφορά.
Για όσο διάστημα διαρκεί η προθεσμία υποβολής αιτήματος Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (Δ.Α.Δ.).  Σε…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: