Όλοι οι άνθρωποι αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο στα σεξουαλικά ερεθίσματα;

Όλοι οι άνθρωποι αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο στα σεξουαλικά ερεθίσματα;

Λίγα λόγια για τον κύκλο της σεξουαλικής απόκρισης
Ο κύκλος της σεξουαλικής απόκρισης είναι στην πράξη ένα σχηματικό πρότυπο, με βάση το οποίο περιγράφεται ο τρόπος, που μία γυναίκα ή ένας άνδρας ανταποκρίνονται στα σεξουαλικά ερεθίσματα.
Για πρώτη φορά περιγράφηκε από τους Masters και Johnson στο βιβλίο τους «Human Sexual Response» (μτφ: Σεξουαλική Απόκριση στον Άνθρωπο) το μακρινό 1966.
Σύμφωνα με το πρότυπο, που περιέγραψαν οι συγκεκριμένοι συγγραφείς, η ολοκληρωμένη σεξουαλική εμπειρία υποδιαιρείται σε τέσσερις διακριτές φάσεις:
της διέγερσης (excitement)
της σταθεροποίησης (plateau)
του οργασμού (orgasm)
της λύσης (resolution)
Φαίνεται δε, πως ο κύκλος της σεξουαλικής απόκρισης παρουσιάζει ομοιότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών και απεικονίζεται παρακάτω.

Σε όλους τους ανθρώπους ο κύκλος της σεξουαλικής απόκρισης είναι ο ίδιος;
Ο καθένας αντιδρά στα σεξουαλικά ερεθίσματα με το δικό του τρόπο. Επομένως, έκαστος έχει τον «προσωπικό» του κύκλο σεξουαλικής απόκρισης.
Η ένταση και η διάρκεια του κάθε σταδίου μάλιστα ενδέχεται να μεταβάλλεται και στο ίδιο άτομο ανάλογα με την ηλικία ή την ψυχική και σωματική κατάσταση.

Επιπροσθέτως, ενώ μερικές γυναίκες δεν αισθάνονται ικανοποιημένες, αν δεν ζήσουν την κάθε φάση, άλλες παρακάμπτουν κάποιες φάσεις. Υπάρχουν εξάλλου και γυναίκες, που φθάνουν εύκολα σε οργασμό περνώντας γρήγορα από τη φάση της διέγερσης στον οργασμό. Αντίθετα, άλλες γυναίκες αντιμετωπίζουν μία κατάσταση, που ονομάζεται ανοργασμία και δεν φθάνουν σε οργασμό, αλλά μεταξύ αυτών κάποιες αισθάνονται ικανοποιημένες σεξουαλικά ενώ η πλειοψηφία μάλλον όχι.
Κάποιες γυναίκες πάλι επικεντρώνονται περισσότερο στην πρόκληση οργασμού στο σύντροφό τους και αφήνουν σε δεύτερη μοίρα το δικό τους οργασμό.
Θα πρέπει επιπλέον να σημειώσουμε, πως ο απόλυτος συγχρονισμός των φάσεων του κύκλου της σεξουαλικής απόκρισης μεταξύ των συντρόφων δεν επιτυγχάνεται πάντα. Έτσι δεν είναι σύνηθες να φθάνουν ταυτόχρονα σε οργασμό ο άνδρας με τη γυναίκα.

Ο κύκλος της σεξουαλικής απόκρισης μήπως επικεντρώνεται υπερβολικά στις σωματικές αλλαγές, που συμβαίνουν;
Με τα χρόνια το πρότυπο της σεξουαλικής απόκρισης των Masters και Johnson επικαιροποιήθηκε.
Συγκεκριμένα, η Kaplan θεώρησε πως το πρότυπο αυτό όντως επικεντρώνεται υπέρ του δέοντος στα σωματικά χαρακτηριστικά της σεξουαλικότητας και δεν λαμβάνει υπόψη τον ψυχολογικό παράγοντα. Έτσι το 1995 προσετέθη και η έννοια της ερωτικής επιθυμίας, που προηγείται των σωματικών αλλαγών.
Η ερωτική επιθυμία παρέχει…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: mothersblog.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: