Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ 10,9 εκατ. ευρώ από την ΕΛΓΕΚΑ

Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ 10,9 εκατ. ευρώ από την ΕΛΓΕΚΑ

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Μιλήστε φθηνά & ποιοτικά σε Κινητά & Σταθερά Ελλάδας | voipphone.com.gr |

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΛΓΕΚΑ η οποία καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων ύψους 10,9 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 6,9 εκατ. ευρώ με την έκδοση 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ η κάθε μία, ενώ ποσό 4,0 εκατ. ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Σε συνέχεια της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 14,5 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 60.295.607 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ η κάθε μία.

Υπενθυμίζεται πως η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΓΕΚΑ στις 11.12.2020, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στις 23.06.2021 και υλοποιήθηκε από τις 06.07.2021 έως και τις 19.07.2021.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα τους και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («ΣΑΤ»), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων, καθώς και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας εντός των επόμενων ημερών.

Η εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι μέτοχοι στην Εταιρία με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ, αναμένεται να ενισχύσει την ομαλή λειτουργία της και την περαιτέρω ανάπτυξή της με στρατηγικές κινήσεις που εστιάζουν στην ενδυνάμωση της ηγετικής παρουσίας που κατέχει η ΕΛΓΕΚΑ στο εμπόριο τροφίμων και λοιπών αγαθών στην Ελληνική αγορά, καθώς και στην σύναψη νέων συνεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: