Όμιλος Ideal: Ανακοίνωση

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Ο “ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ” γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.05 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 17η Ιουνίου 2021, έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις των κ.κ. Διονύσιου Αλυσανδράτου από τη θέση του Προέδρου (Μη Εκτελεστικού μέλους), Χαράλαμπου Δαυίδ από τη θέση του Συμβούλου (Μη Εκτελεστικού Μέλους) και Ανδρέα Θεοδώρου από τη θέση του Συμβούλου (Ανεξάρτητο -Μη εκτελεστικό Μέλος) και από τη θέση Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4548/2018, αποφάσισε να προβεί στην αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών με τους κ.κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, Μαρίνας Εφραίμογλου και Ιωάννη Αρτινού.

Εν’ όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Λάμπρος

Παπακωνσταντίνου

Πρόεδρος – Μη εκτελεστικό Μέλος

Αλέξιος

Σωτηρακόπουλος

Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης

Βασιλειάδης

Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

Σάββας

Ασημιάδης

Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης

Αρτινός

Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος

Διάκαρης

Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μαρίνα

Εφραίμογλου

Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σχετική ανακοίνωση της εκλογής των νέων μελών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για τις 30/06/2021, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, παρόλο που δεν υπάρχει σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης που δημοσιεύθηκε προ των ως άνω παραιτήσεων στις 09/06/2021, η οποία Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει την εκλογή τους ή να τους αντικαταστήσει.

Ο κος Ιωάννης Αρτινός εκλέχτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα από τις 17/06/2021 μέχρι και την πραγματοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καθώς ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι και η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: