ΟΠΑΠ: Αγορά 12.000 μετοχών από κ. Kamil Ziegler

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις προς την Εταιρεία στο πλαίσιο της “υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών”, ο κ. Kamil Ziegler, Εκτελεστικός Πρόεδρος, προέβη στις 13.04.2021 σε αγορά, 12.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 145.200 ευρώ.

 

Αθήνα 14.04.2021

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: