«Ουρές» στα δικαστήρια από φορολογούμενους

Ξεπέρασαν τις 30.000 οι προσφυγές που κατέθεσαν φορολογούμενοι την περίοδο 2014-2022 στα διοικητικά δικαστήρια για την αμφισβήτηση και την ακύρωση πράξεων επιβολής φόρων και προστίμων που εξέδωσαν σε βάρος τους τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι ΔΟΥ.Το πρόβλημα της συσσώρευσης δεκάδων χιλιάδων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων στα δικαστήρια της χώρας εξακολουθεί να υπάρχει, παρά τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας των φορολογουμένων να υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ. Να σημειωθεί πως η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία της ίδιας της ΑΑΔΕ για τις ενδικοφανείς προσφυγές που κατατέθηκαν στη ΔΕΔ τα τελευταία 9 χρόνια.Καθίσταται δηλαδή σαφές ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θεωρούν ότι και η ΔΕΔ τους αδίκησε και αποφασίζουν να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την ανατροπή των πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.Ο ακριβής αριθμός των φορολογουμένων που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη μετά από μια πλήρη ή μερική απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής τους από τη ΔΕΔ είναι 30.051 και αντιπροσωπεύει το 40,5% των 74.209 ενδικοφανών προσφυγών που υποβλήθηκαν και εξετάσθηκαν ή απορρίφθηκαν σιωπηρώς από το 2014 έως τον Νοέμβριο του 2022.Στις 30.051 ενδικοφανείς προσφυγές για τις οποίες οι αποφάσεις προσβλήθηκαν στα διοικητικά δικαστήρια περιλαμβάνονται και ολικώς και μερικώς απορριφθείσες. Και αυτό διότι υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν ικανοποιήθηκαν από τις αποφάσεις της ΔΕΔ επειδή δεν έκανε δεκτά όλα τα αιτήματά τους αλλά ορισμένα μόνο.Επίσης, μόνο κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 υποβλήθηκαν στα Διοικητικά Δικαστήρια 3.561 αποφάσεις της ΔΕΔ.Εξωδικαστική επίλυσηΜε δεδομένη τη συνέχιση της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού φορολογικών υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έκανε μία ακόμη προσπάθεια αποσυμφόρησης των δικαστηρίων θεσμοθετώντας με νόμο του 2020 μια ακόμη δυνατότητα διοικητικής εξωδικαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Εξωδικαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Η Επιτροπή αυτή έχει την αρμοδιότητα ακόμη και να διαγράφει πλήρως ποσά φόρων, προστίμων, προσαυξήσεων και τόκων που επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες, εφόσον κρίνει ότι, με βάση την ήδη υφιστάμενη νομολογία, η οποία έχει διαμορφωθεί με βάση προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις επί παρομοίων υποθέσεων, το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις,…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: