Παναθηναϊκός: Το καταστατικό του Ερασιτέχνη προς έγκριση στη ΓΣ

Παναθηναϊκός: Το καταστατικό του Ερασιτέχνη προς έγκριση στη ΓΣ

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου δημοσιοποίησε το καταστατικό που πρόκειται να τεθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Τα άρθρα του καταστατικού που θα τροποποιηθούν εναρμονίζονται με τις διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΤΙΤΛΟΣ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1°

Ιδρύεται αθλητικό (εν ευρεία έννοια) σωματείο υπό την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΑΟ)», με έδρα την Αθήνα. Για τις διεθνείς σχέσεις του το σωματείο θα χρησιμοποιεί την επωνυμία “Panathinaikos Athletic Club”. Το σήμα του σωματείου είναι το τριφύλλι και τα χρώματα του σωματείου είναι πράσινο και άσπρο.

Σκοποί του σωματείου είναι:

α) Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού και άλλων σπορ διαμέσου της σωματικής και/ή πνευματικής άσκησης των αθλητών.

β) Η συμμετοχή των αθλητών σε εγχώριους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς αγώνες.

γ) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους στο πλαίσιο του φίλαθλου πνεύματος και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων δια της διάδοσης του αθλητισμού και άλλων σπορ.

Άρθρο 2°

Οι σκοποί του σωματείου επιτυγχάνονται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, ενδεικτικά με:

Την ίδρυση, συγκρότηση, ανάπτυξη αγωνιστικών τμημάτων και ακαδημιών ανδρών και γυναικών για όλους τους κλάδους άσκησης που καλλιεργεί το σωματείο.

Την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων για άθληση.

Τη συμμετοχή σε αθλητικούς και άλλους αγώνες που οργανώνονται υπό προϊσταμένων αυτού Ομοσπονδιών ή μεταξύ σωματείων, καθώς και σε διεθνείς αγώνες εντός και εκτός Ελλάδος.

Την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ σωματείων, ομοσπονδιών, δημόσιων, αθλητικών και λοιπών αρχών, εγχώριων και διεθνών.

Τη διοργάνωση πάσης φύσεως εκδήλωσης (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκδρομές, εορτές, διαλέξεις), την ίδρυση λεσχών, την έκδοση εντύπων είτε με τη μορφή ενημερωτικών περιοδικών (ηλεκτρονικής μορφής ή όχι) είτε με τη μορφή βιβλίου.

Την παραχώρηση της άδειας χρήσης της επωνυμίας και του σήματος για τη δημιουργία σωματείων επιδιωκόντων παρόμοιων σκοπών εντός και εκτός Ελλάδος.

Άρθρο 3°

Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Απαγορεύεται απολύτως κάθε παρέκκλιση των ανωτέρω, άνευ τροποποιήσεως του παρόντος.

Απαγορεύεται ανάμιξη του σωματείου στην Πολιτική.

Άρθρο 4°

Το Σωματείο υφίσταται εφ’ όσον τα μέλη αυτού δεν…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: onsports.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: