Πανδημία: «Καμπανάκι» για τα δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου

Πανδημία: «Καμπανάκι» για τα δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου

Από την έντυπη έκδοση Της Ειρήνης Σακελλάρη[email protected] Την ετοιμότητα των τραπεζών ζητά η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ως προς τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του Δημοσίου στις χώρες-μέλη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Παρά τη μείωση των πιστωτικών αυτών ανοιγμάτων, οι προοπτικές των δανείων αυτών φαίνεται να βαίνουν επιδεινούμενες. Υψηλός κίνδυνος Αυτό συμβαίνει καθώς η Αρχή θεωρεί υψηλό τον πιστωτικό κίνδυνο για τα δάνεια αυτά μιας και η επιστροφή στην κανονικότητα συναντάει εμπόδια. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η EΑΤ, η αβεβαιότητα για την κατάσταση του Covid-19 παραμένει και επομένως υπάρχει ανάγκη παρακολούθησης των ανοιγμάτων και της πιστωτικής ποιότητας των δανείων που χορηγήθηκαν με μέτρα δημόσιας στήριξης στα κράτη-μέλη. Η Αρχή απαιτεί από τις τράπεζες τη συνεχή εφαρμογή των μέτρων αναφοράς και γνωστοποίησης που σχετίζονται με τα δάνεια προς επιχειρήσεις και ιδιώτες για στήριξη κατά την περίοδο του Covid-19. Η ΕΑΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επαναξιολογήσει περαιτέρω την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την αναφορά και τη γνωστοποίηση ανοιγμάτων που υπόκεινται στα μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης Covid-19 στο μέλλον. Μετά την αβεβαιότητα σχετικά με τις εξελίξεις του Covid-19, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών επιβεβαιώνει την ανάγκη να συνεχιστεί η παρακολούθηση των ανοιγμάτων και της πιστωτικής ποιότητας των δανείων που επωφελούνται από διάφορα μέτρα δημόσιας στήριξης. Παρά την αξιοσημείωτη μείωση του όγκου των δανείων στο πλαίσιο της αναφοράς και της γνωστοποίησης για τον Covid-19 (δάνεια υπό διάφορες μορφές αναστολής πληρωμών και συστήματα δημόσιας εγγύησης), δεδομένης της συνεχιζόμενης πανδημίας και της αβεβαιότητας για τη μελλοντική εξέλιξή της, ο πιστωτικός κίνδυνος πρέπει ακόμη να παρακολουθείται. Ειδικότερα, η ανάγκη για τέτοιου είδους παρακολούθηση είναι εμφανής, καθώς τα δάνεια στο πλαίσιο μέτρων στήριξης παρουσιάζουν επιδείνωση των πιστωτικών τους προοπτικών. Στη χώρα μας στο τέλος του τρίτου τριμήνου τα δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ήταν 19,601 δισ. ευρώ, ενώ οι εγγυήσεις της Αναπτυξιακής Τράπεζας ήταν 1,784 δισ. ευρώ. Για τη διευκόλυνση αυτής της παρακολούθησης από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως στις δικαιοδοσίες όπου τα δάνεια υπό μορατόριουμ και τα συστήματα δημόσιων εγγυήσεων εξακολουθούν να αποτελούν ανησυχία, η ΕΑΤ επιβεβαιώνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την αναφορά και τη γνωστοποίηση ανοιγμάτων που υπόκεινται σε μέτρα που…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: