Περί ανάπτυξης: Τα κριτήρια ESG και η ευκαιρία των ελληνικών επιχειρήσεων για προσέλκυση νέων επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων

Περί ανάπτυξης: Τα κριτήρια ESG και η ευκαιρία των ελληνικών επιχειρήσεων για προσέλκυση νέων επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων

Οι κρίσεις των τελευταίων ετών, αρχής γενομένης από την κλιματική αλλαγή, αλλά και την πανδημία που επηρέασε έντονα και βίαια την επιχειρηματικότητα παγκοσμίως, ανέδειξαν πολλές πρόσθετες ανάγκες, καθιστώντας σαφές, προς πάσα κατεύθυνση, πως τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης θέματα είναι υψίστης σημασίας. Τα κριτήρια ESG (Environmental, Social & Governance), υιοθετούν την ολιστική άποψη πως η βιωσιμότητα εκτείνεται πέρα από τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η επιχειρηματικότητα, όπως και η κοινωνία, δεν μπορεί να μένει στάσιμη απέναντι στις συνεχόμενες μεταβολές που παρατηρούνται. Η υιοθέτηση τους, παρά το γεγονός πως χαρακτηρίζονται ως «Μη Χρηματοοικονομικοί Δείκτες», θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους – σύγχρονους μοχλούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Επενδυτές, χρηματοδοτικοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, θα ελέγχουν τους συγκεκριμένους δείκτες, προσπαθώντας να αξιολογήσουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική κάθε εταιρείας. Πιστεύουμε ότι γρήγορα οι αξιολογήσεις χρηματοδοτήσεων, ακόμα και μικρών, θα λαμβάνουν υπόψη το κατά πόσο έχουν εναρμονιστεί οι επιχειρήσεις με τα κριτήρια αυτά. Συνεπώς, σταδιακά δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να δράσουν άμεσα και οργανωμένα. Βέβαια, κάθε προσπάθεια υιοθέτησης θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να εντοπίζονται, να ιεραρχούνται και να δημοσιοποιούνται τα θέματα ESG που συνάδουν με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών, οι εισηγμένες εταιρείες που ακολουθούν πρότυπα εναρμονισμένα με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική διακυβέρνηση, τον Ιούλιο του 2021 ανέρχονταν σε 35, ενώ τον Μάιο του 2022 αυξήθηκαν σε 49. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον προτεραιότητα όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο, προσπαθώντας να το μετατρέψουν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο ένταξής τους στο νέο παραγωγικό μοντέλο. Η εύρεση των κατάλληλων συνεργατών σε αυτή τη νέα προσπάθεια, αποτελεί, ίσως, το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να λύσουν άμεσα οι ελληνικές επιχειρήσεις. Η τεχνογνωσία που θα προσφέρει ο ειδικά καταρτισμένος σύμβουλος, είναι ο καταλύτης της μελλοντικής επιτυχίας (ή μη) του μακροπρόθεσμου πλάνου, που από κοινού θα θεσπίσουν τα συμβαλλόμενα μέρη. naftemporiki.gr

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: