Πλαστικά Θράκης: Πώληση μετοχών από κ. Κωνσταντίνο Γιαννίρη

LAMDA Development: Ο Χαρίτων Κυριαζής προέβη σε αγορά 2.450 μετοχών

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “THRACE PLASTICS CO. S.A.” (εφεξής “Εταιρεία”), ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 (στ) και 21 του Ν. 3556/2007, καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου του 2014 ότι ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 06.10.2021 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, προέβη την 05.10.2021 σε πώληση 13.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 88.702,11 Ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: