Πλαστικά Θράκης: Υπερδιπλασίασε τα κέρδη της στο εννεάμηνο

Πλαστικά Θράκης: Υπερδιπλασίασε τα κέρδη της στο εννεάμηνο

Μιλήστε φθηνά & ποιοτικά σε Κινητά & Σταθερά Ελλάδας | voipphone.com.gr |

Η Πλαστικά Θράκης κατήγαγε θετικά οικονομικά αποτελέσματα στο εννέαμηνο του 2021, όπου ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, ο υπερδιπλασιασμός των κερδών της. Συγκεκριμένα τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 110,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2021, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα €4.750 χιλ. (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Σ’ ό,τι αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 341,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 34,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €96,7 εκατ., αυξημένα κατά 84,5%, συγκριτικά με το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. 

Αναφορικά με τις επενδύσεις, προχωράει ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, αλλά και του επιπρόσθετου έκτακτου επενδυτικού πλάνου ύψους €25,5 εκ., εκ των οποίων €21,4 εκ. αφορούν στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη και €4,1 εκ. στις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Σκωτία.

Σε σχέση με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης 2021, αν και αναμένεται επιβράδυνση σε επίπεδο κερδοφορίας, συγκριτικά με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους. Η περαιτέρω κάμψη της ζήτησης των προϊόντων προσωπικής προστασίας και υγείας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των αυξημένων τιμών των α’ και β’ υλών, του κόστους ενέργειας και του μεταφορικού κόστους, αναμένεται να επηρεάσουν τους τελευταίους μήνες του έτους και να διαμορφώσουν συνθήκες αβεβαιότητας και για την επόμενη χρονιά.
 

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: