Πλέγμα αυστηρών ελέγχων στις αιτήσεις για Επιστρεπτέα 7

Πλέγμα αυστηρών ελέγχων στις αιτήσεις για Επιστρεπτέα 7

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Πλέγμα αυτόματων ελέγχων στις αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 διενεργεί η ΑΑΔΕ κόβοντας με συνοπτικές διαδικασίες ύποπτες δηλώσεις, ενώ επιφυλάσσει εξονυχιστικούς ελέγχους μετά την πανδημία.

Στο στόχαστρο μπαίνουν αυτομάτως οι αιτήσεις επιχειρήσεων και επαγγελματιών, που εμφανίζουν τζίρο χαμηλότερο από 200 ευρώ, τον μήνα ή 600 ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021, όπως επίσης και όσοι μπαίνουν στον πειρασμό και «πειράζουν» τα έσοδα που προκύπτουν από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, θα διασταυρώσουν τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην πλατφόρμα myBusinessSupport  για την Επιστρεπτέα 7 (και για τις προηγούμενες), τόσο με τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ όσο και με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων.

Επίσης θα συγκρίνουν τα μηνιαία ή τα τριμηνιαία μεγέθη των ακαθάριστων εσόδων και εξόδων του 2021 με εκείνα του 2020 και των προηγουμένων ετών, προ πανδημίας.

Ακόμη, όπως ρητά αναφέρουν οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ, οι ελεγκτικές αρχές  μπορούν να συλλέξουν στοιχεία και από τρίτους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Δηλαδή η εύρεση ενός… ξεχασμένου τιμολογίου ή μια πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, που αφορούσε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και δεν δηλώθηκαν στην αίτηση για την Επιστρεπτέα, ούτε στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, θα οδηγήσει σε περιπέτειες.

Οι κυρώσεις

Οι παραβάτες που θα εντοπιστούν είτε άμεσα είτε και σε βάθος χρόνου, θα υποχρεωθούν αφενός να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού που έλαβαν ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή, αφετέρου θα τους καταλογιστούν τόκοι και προσαυξήσεις.Για τους λήπτες της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, οποιουδήποτε κύκλου προβλέπεται εκτεταμένο πλαίσιο ελέγχων και συγκεκριμένα:

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από την φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.
Ο δικαιούχος λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: