Πώς προκαλείται ο καρκίνος;

Πώς προκαλείται ο καρκίνος;

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Ο καρκίνος είναι μία γενετική ασθένεια. Η εκδήλωση του καρκίνου συνδέεται με αλλαγές στα γονίδια, μέσω των οποίων καθορίζεται η ανάπτυξη των κυττάρων, η κυτταρική διαίρεση και η κυτταρική λειτουργία εν γένει.
Τα γονίδια είναι φορείς της γενετικής πληροφορίας, βάσει της οποίας προάγεται η σύνθεση των πρωτεϊνών.

Κάποιες αλλαγές στα γονίδια ενδέχεται να οδηγήσουν στην απώλεια ελέγχου της κυτταρικής διαίρεσης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία καρκινικών όγκων (νεοπλασιών). Έτερες αλλαγές στα γονίδια ενδέχεται πάλι να οδηγήσουν στην παραγωγή μη λειτουργικών πρωτεϊνών, οι οποίες είναι «επιφορτισμένες» με την αποκατάσταση διαφόρων κυτταρικών βλαβών.
Σε γενικές γραμμές τα καρκινικά κύτταρα φέρουν σημαντικές αλλαγές στο γενετικό τους υλικό εν σχέσει με τα φυσιολογικά κύτταρα. Οι αλλαγές αυτές άλλοτε αποτελούν αυτό καθαυτό το αίτιο του καρκίνου, άλλοτε όμως αποτελούν αποτέλεσμα της εκδήλωσής του.

Τι είδους αλλαγές στα γονίδια ενδέχεται να οδηγήσουν στην εκδήλωση καρκίνου;
Τις αλλαγές στα γονίδια, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην εκδήλωση καρκίνου, μπορούμε να τις κατατάξουμε σε δύο κατηγορίες:
μεταλλάξεις
επιγενετικές
Τι είναι οι μεταλλάξεις;
Το μόριο του DNA είναι κατά βάσιν μία αλυσίδα, που αποτελείται από «δομικές μονάδες», τα νουκλεοτίδια. Τα νουκλεοτίδια έχουν συγκεκριμένη σειρά επί της αλύσου του DNA, η οποία ονομάζεται αλληλουχία. Οποιαδήποτε μεταβολή στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων ονομάζεται μετάλλαξη.
Ενίοτε πρόκειται για απώλεια ενός νουκλεοτιδίου ή αντικατάστασή του από ένα άλλο νουκλεοτίδιο. Άλλες φορές πάλι πρόκειται για απώλεια ολόκληρου τμήματος της αλυσίδας του DNA, για διπλασιασμό του ή για αναδιάταξή του.

Τι είναι οι επιγενετικές αλλαγές;
Το μόριο του DNA εντοπίζεται στα γονίδια συνδεδεμένο με χημικές ενώσεις. Η σύνδεση αυτή καθορίζει τον τρόπο έκφρασης του γονιδίου, μέσω της σύνθεσης πρωτεϊνών.
Με τον όρο «επιγενετικές αλλαγές» αναφερόμαστε στη διατάραξη της σύνδεσης του DNA με τις συγκεκριμένες χημικές ενώσεις, η οποία ως αποτέλεσμα την εκδήλωση αλλαγών στον τρόπο έκφρασής του και κατ’ επέκτασιν ενίοτε οδηγεί στη δημιουργία καρκινικών όγκων.
Γιατί συμβαίνουν οι «καρκινογόνες» αλλαγές στα γονίδια;
Δύο ειδών είναι οι αλλαγές στα γονίδια, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις συνδέονται με την εκδήλωση καρκίνου:
κληρονομικές
επίκτητες

Τι είναι οι κληρονομικές αλλαγές;
Οι κληρονομικές αλλαγές είναι αυτές, που υφίστανται στα γενετικά κύτταρα (ωάριο και σπερματοζωάριο). Έτσι περνάνε στο…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: mothersblog.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: