Πώς θα γίνονται οι διασταυρώσεις για τους ευάλωτους οφειλέτες

Πώς θα γίνονται οι διασταυρώσεις για τους ευάλωτους οφειλέτες

Από την έντυπη έκδοση Η διαδικασία διαπίστωσης του ευάλωτου οφειλέτη και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης, καθώς και οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις που θα διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές, καθορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και της υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Ειδικότερα, η απόφαση καθορίζει ότι αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση της πλήρωσης των εισοδηματικών, περιουσιακών και λοιπών κριτηρίων που ισχύουν, ώστε ο οφειλέτης να χαρακτηριστεί ευάλωτος, είναι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα αναφέρει ότι ο έλεγχος των προϋποθέσεων, βάσει των οποίων διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης εμπίπτει στην κατηγορία του ευάλωτου οφειλέτη, και η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης θα διεξάγονται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) σε συνεργασία με την ΕΓΔΙΧ. Η διαδικασία προβλέπει και σειρά ελέγχων της ορθότητας και της αξιοπιστίας των δηλωθέντων, καθώς και κυρώσεις για όσους δηλώσουν ψευδή ή λανθασμένα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση του ευάλωτου οφειλέτη. Αφενός θα χάνουν τη βεβαίωση οφειλέτη, ενώ θα χάνουν και την επιδότηση ενοικίου που τυχόν λαμβάνουν και την οποία μάλιστα θα επιστρέψουν αναδρομικά. Η υποβολή αιτήσεων Ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως ευάλωτου, μπορεί να υποβάλει αίτηση εντός των νόμιμων προθεσμιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να του χορηγηθεί η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη. Η έννοια του οφειλέτη περιλαμβάνει τόσο τον άμεσα αντισυμβαλλόμενο ως πρωτοφειλέτη όσο και τους ενεχόμενους εις ολόκληρον ως συνοφειλέτες ή εγγυητές. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς ταυτοποίησης TAXISnet. Μέσω της ταυτοποίησης ανακτώνται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης τα ακόλουθα στοιχεία: Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και οι ΚΑΔ, αν είναι επιτηδευματίας. Πλήρη στοιχεία του συζύγου ή του συμβίου και των εξαρτώμενων μελών του και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και οι ΚΑΔ, αν είναι επιτηδευματίες. Ο αιτών συμπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, καθώς και την ακίνητη περιουσία και τις οικογενειακές καταθέσεις σε χώρες εκτός Ελλάδος. Στη συνέχεια επιβεβαιώνει τα στοιχεία της…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: