Πότε χαρίζονται χρέη και εισφορές στους εργοδότες

Ακυρώνονται οι έλεγχοι των εισπρακτικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ που γίνονται σε εργοδότες και αφορούν σε εισφορές των ετών από 2006 έως και το 2011, καθότι αυτές παραγράφονται λόγω δεκαετίας.

Σύμφωνα με τον ν. 4997/2022, ο χρόνος της παραγραφής των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, μειώθηκε από 20 σε 10χρόνια, σε εφαρμογή της υπ. αρ.1833/2021 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ωστόσο υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία με τα χρέη που είναι στο όριο της δεκαετούς παραγραφής, καθώς και για «παλαιά» χρέη που έχουν βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Ο ν. 4997/2022 ισχύει από τις 22 Νοεμβρίου 2022 και σύμφωνα με τις διατάξεις του, η αξίωση του e-ΕΦΚΑ και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν για την είσπραξη απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές βεβαιώθηκαν.

Οι νέες οδηγίες του ΕΦΚΑ

Με νέα εγκύκλιο ο ΕΦΚΑ παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τους ελέγχους των εργοδοτών μετά από υποβολή καταγγελίας.

Συγκεκριμένα από τις 25 Νοεμβρίου 2022, οι έλεγχοι εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων που διενεργούνται καθώς και οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν προς διερεύνηση καταγγελίας που έχει υποβληθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2022 και αφορούν σε περιόδους μισθωτής απασχόλησης από 1η Ιανουαρίου 2006 έως και 31 Δεκεμβρίου 2011, ολοκληρώνονται με ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας του εργαζόμενου, χωρίς να καταλογίζονται ασφαλιστικές εισφορές σε βάρος του εργοδότη.

Συγκεκριμένα, για την ανωτέρω χρονική περίοδο μισθωτής απασχόλησης, τα ελεγκτικά όργανα του Φορέα επιτρέπεται να ολοκληρώσουν μόνο τους ουσιαστικούς ελέγχους (τακτικούς, έκτακτους και ειδικούς) που έχουν ξεκινήσει να διενεργούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και έχουν αριθμό ουσιαστικού ελέγχου μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2022.

Επίσης, τα ελεγκτικά όργανα εξετάζουν και διεκπεραιώνουν αιτήματα καταγγελιών – δηλώσεων απασχόλησης που έχουν υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022, ενώ αυτές που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουλίου 2022 και μετέπειτα, απορρίπτονται λόγω παραγραφής.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, το δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ ως προς την εν ευρεία έννοια βεβαίωση έχει παραγραφεί για τη…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: