Πότε επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες οικειοθελείς αποχωρήσεις

Πότε επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες οικειοθελείς αποχωρήσεις

Με πρόστιμα που κυμαίνονται από 400 έως 800 ευρώ, θα τιμωρούνται οι εργοδότες που δηλώνουν εκπρόθεσμα τις οικειοθελείς αποχωρήσεις υπαλλήλων τους.

Με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ παρέχονται διευκρινίσεις, σχετικά με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες ωστόσο είχαν «σκοτεινά» σημεία, τα οποία διευκρινίστηκαν με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Το πλαίσιο των παραβάσεων και των κυρώσεων, χωρίζεται σε εκείνες που διαπιστώθηκαν προ του Σεπτεμβρίου 2017 και εκείνες που διαπιστώνονται έκτοτε, με βάση τον ν. 4488/2017.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, οι εργοδότες υποχρεούνται να αναγγέλλουν κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού εντός (4) τεσσάρων εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της οικειοθελούς αποχώρησης.

Η αναγγελία γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στην ως άνω προθεσμία. Αν δεν τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε5 και δεν συμπεριληφθούν στην υποβολή τα συνοδευτικά αυτής, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τη συνέχιση επιβολής του προστίμου και τη μεταβολή των προθεσμιών αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης από τους εργοδότες, μετά την εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν.4488/2017, κρίθηκε απαραίτητο να ζητηθεί η άποψη του αρμοδίου γραφείου του Ν.Σ.Κ..

Με την υπ’ αριθμ. 83/2021 Γνωμοδότηση του Στ’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., έγινε δεκτό, ότι, δεν καταργούνται οι προγενέστερες διατάξεις (του άρθρου 65 του Ν.3996/2011, που προβλέπουν την έκδοση Πράξης Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου) ως κύρωση, για την εκ μέρους των εργοδοτών μη αναγγελία ή την εκπρόθεσμη αναγγελία στον Ο.Α.Ε.Δ., της οικειοθελούς αποχώρησης των μισθωτών.

Επομένως, και μετά τις διατάξεις του Ν.4488/2017, παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση επιβολής αυτοτελούς κύρωσης και οι αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.ΚΑ. συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης του συγκεκριμένου προστίμου.

Επίσης έγινε δεκτό ότι τροποποιούνται μερικώς, σιωπηρά οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3996/2011, μόνο κατά το μέρος της εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, αποκλειστικά στον Ο.Α.Ε.Δ., ορίζοντας πλέον ότι αυτή γίνεται ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την αποχώρησή του. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ:

Για αποχωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.4488/2017,…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: