Προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Logo Image

Την προκήρυξη θέσεων μηχανικών τμήματος επιχορηγήσεων ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDBΑπαραίτητη εμπειρία και ειδικά προσόντα είναι:➛ Πτυχίο μηχανικού (μηχανολόγου ή πολιτικού ή τοπογράφου ή μηχανικού χωροταξίας ή αρχιτέκτονα)➛ Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο➛ Εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις ή/και καλή γνώση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων➛ Εξοικείωση με την Πολεοδομική Νομοθεσία (ν. 4067/2012 & αναθεωρητικές διατάξεις, ν. 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 κλπ)➛ Γνώση των προγραμμάτων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»➛ Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και γνώση εθνικού και κοινοτικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου χρηματοδοτικών εργαλείων➛ Υψηλές οργανωτικές, αναλυτικές και διαχειριστικές δεξιότητες➛ ‘Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας➛ ‘Αριστη χρήση του MS Office και ειδικά ExcelΒασικές αρμοδιότητες:➛ Αξιολόγηση αιτήσεων των προγραμμάτων της διεύθυνσης επιχορηγήσεων➛ Συνεργασία με εξωτερικούς εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠ.ΕΝ., Σ.Ε.Ε., Κ.Α.Π.Ε. κλπ)➛ Γνωμοδότηση σε ειδικά θέματα, τεχνικού περιεχομένου, σχετικά με τα προγράμματα της Διεύθυνσης Επιχορηγήσεων➛ Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού➛ Συμμετοχή σε επιτροπές.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την προκήρυξη και να στείλουν βιογραφικό στην παρακάτω διεύθυνση:Προκήρυξη θέσεων Μηχανικών Τμήματος Επιχορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: