Πρωτογενές έλλειμμα 13.747 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο

Πρωτογενές έλλειμμα 13.747 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο

Πρωτογενές έλλειμμα 13.747 εκατ. ευρώ καταγράφει ο προϋπολογισμός στο 11μηνο έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 6.945 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 15.292 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42.126 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 806 εκατ. ευρώ ή 2% έναντι της εκτίμησης για το έτος 2020 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Το γεγονός σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οφείλεται στα αυξημένα έσοδα από φόρους λόγω του ότι η επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της υγειονομικής κρίσης δεν ήταν τόσο εμπροσθοβαρής όσο είχε εκτιμηθεί, καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47.190 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 916 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι του στόχου. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

    ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 2,0%,    ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 373 εκατ. ευρώ ή 3,2%,    ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 1,4%,    Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,2%,    Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 130 εκατ. ευρώ ή 1,4%,    Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 145 εκατ. ευρώ ή 7,5%,    Μεταβιβάσεις κατά 342 εκατ. ευρώ ή 7,0% ,    Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 19 εκατ. ευρώ ή 4,3%,    Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 37 εκατ. ευρώ ή 1,6%, εκ των οποίων: Eπιστροφές δαπανών κατά 59 εκατ. ευρώ ή 5,6%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

    ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 73 εκατ. ευρώ ή 5,3%,    ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,4%,    Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 15 εκατ. ευρώ ή 4,3%,    Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 18 εκατ. ευρώ ή 1,9%,    Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 70 εκατ. ευρώ ή 5,1%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5.065 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 110 εκατ. ευρώ από το στόχο (4.955 εκατ. ευρώ).  Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4.850 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 331 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.Η εικόνα του Νοεμβρίου

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.715 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 753 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο, γεγονός που…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: