Προϋπολογισμός-εκτέλεση: Μειωμένο έλλειμμα στο 8μηνο έναντι του στόχου – Αυξημένα έσοδα

Προϋπολογισμός-εκτέλεση: Μειωμένο έλλειμμα στο 8μηνο έναντι του στόχου - Αυξημένα έσοδα

Μειωμένο σε σχέση με τον στόχο παρουσιάζεται το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού το οκτάμηνο του 2021, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία. Ειδικότερα, το ΥΠΟΙΚ επισημαίνει πως σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου -Αυγούστου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 10,52 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 13,49 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025 και ελλείμματος 9,7 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 6,38 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9,40 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 5,48 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020. Παράλληλα, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 34,7 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,45 δισ. ευρώ ή 7,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Ωστόσο στα αυξημένα έσοδα του οκταμήνου και ειδικότερα στην κατηγορία «Μεταβιβάσεις», περιλαμβάνονται: (α) η προκαταβολή, τον μήνα Αύγουστο 2021, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ποσού 2,31 δισ. ευρώ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, καθώς και (β) τα έσοδα από ANFA’s, ποσού 644 εκατ. ευρώ, που εισπράχτηκαν τον Ιούλιο 2021 τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ 2022-2025. Συνεπώς, μη συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω ποσών, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 500 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι της εκτίμησης που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025, εξαιτίας κυρίως των μειωμένων εσόδων του ΠΔΕ αλλά και της καταγραφής, το μήνα Ιούλιο 2021, του εισπραχθέντος τιμήματος από την πώληση του Ελληνικού ως χρηματοοικονομικής συναλλαγής (πώληση μετοχών) ενώ είχε προβλεφθεί στην κατηγορία «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» (μη χρηματοοικονομική συναλλαγή).  Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 37,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,36 δισ. ευρώ ή 6,7% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 28.716 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 183 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων: α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 1,1%, β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 5,1%, γ) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 76 εκατ. ευρώ…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: