ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Στο 4,09% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Alpha Bank: Δελτίο Τύπου

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ’ αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02/09/2020, ανακοινώνει ότι την 22/02/2021 προέβη σε αγορά 8.260 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,03 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 74.614,20 ευρώ.

Συνολικά, η Εταιρεία κατέχει 2.859.255 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 4,09% του μετοχικού κεφαλαίου.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: