Σε διαβούλευση μέχρι τις 14 Μαρτίου το σχέδιο νόμου για τις εκπτώσεις

Σε διαβούλευση μέχρι τις 14 Μαρτίου το σχέδιο νόμου για τις εκπτώσεις

Σε διαβούλευση τέθηκε, μέχρι τις 14 Μαρτίου, από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το σχέδιο νόμου για την προστασία των καταναλωτών και τις εκπτώσεις.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών».

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών και την αποτελεσματικότερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων τους ιδίως μέσω:

   (α) της ενίσχυσης της διαφάνειας στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών,

   (β) της επιβολής πρόσθετων υποχρεώσεων στις επιγραμμικές αγορές (πλατφόρμες),

   (γ) της διασφάλισης της προστασίας των καταναλωτών στις ψηφιακές υπηρεσίες,

   (δ) της ενίσχυσης της εφαρμογής της νομοθεσίας και της επιβολής κυρώσεων.

   Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμο.

   Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

   Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από μια αγορά ή σύμβαση αλλά με το νομοσχέδιο επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις. Στο σχέδιο νόμου σημειώνεται αναλυτικά η σειρά των πληροφορίων που πρέπει να παρέχει ο προμηθευτής στον καταναλωτή, με ευκρινή και κατανοητό τρόπο, πριν αυτός δεσμευθεί σε μία αγορά ή προσφορά ενώ για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, ορίζονται οι εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή, όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, αλλά εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση η υποχρέωση του καταναλωτή να καταβάλει τίμημα, μόνο εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του, υπαναχώρησης, μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή,

   β) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: