Στα μέσα του 2022 κρίνεται η τύχη του ΤΧΣ

Στα μέσα του 2022 κρίνεται η τύχη του ΤΧΣ

Της Ειρήνης Σακελλάρη[email protected] Προχωρούν οι συζητήσεις για το μέλλον του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως αναφέρεται στην έκθεση της Commission. Εν τω μεταξύ η συνέχιση ή όχι της λειτουργίας του Ταμείου υπό την παρούσα του μορφή θα αποφασιστεί ως τα μέσα του 2022 όπως σαφώς αναφέρει η έκθεση. Η μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου του Ταμείου αναμένεται να επικεντρωθεί σε τέσσερα καίρια ζητήματα που αφορούν το χαρακτήρα και τη λειτουργία του Ταμείου: Τη διάρκεια ζωής του ΤΧΣ,  τη διακυβέρνηση του Ταμείου, τη στρατηγική εκποίησης μετοχών που το Ταμείο έχει στο ενεργητικό του και στα ειδικά δικαιώματα του ΤΧΣ. Αναμένεται πλέον η τροπολογία – την οποία προφανός επεξεργάζονται οι θεσμοί- και η οποία θα εγκριθεί αργότερα εντός του έτους.  Η έκθεση κάνει αναφορά στη συμμετοχή του ΤΧΣ στην Attica Bank χωρίς να κατονομάζει την τράπεζα στο πλαίσιο του ότι το ΤΧΣ   στη βάση  του θεσμικού πλαισίου που υιοθετήθηκε και που αφορά τη μετατροπή τμήματος της αναβαλλόμενης φορολογίας σε  ισοδύναμης αξίας μετοχές, αφού η τράπεζα ανέφερε καθαρές ζημίες το 2020. Επιπλέον, προβλέθηκε η δυνατότητα του ΤΧΣ να εξαιρεθεί από το χρηματιστηριακό πλαίσιο και να μην προχωρήσει σε υποδχρεωτική δημόσια πρόταση. Το Ταμείο αξιολογεί επί του παρόντος  τις δυνατότητές του να συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας παράλληλα με ιδιώτες επενδυτές, η οποία στοχεύει  να καλύψει τρέχουσες και μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες  Η έκθεση αναφέρετ αι επίσης στον διορισμό του κ. Ξηρουχάκη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου το Μάιο του 2021 ενώ επισμαίνει πως στις 16 Νοεμβρίου διορίστηκε και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στο Ταμείο, κάτι που όμως δεν προκύπτει αφού άλλωστε ο αναπληρωτής CEO δεν έχει επιλεγεί. Μάλιστα κάποιες αναφορές μιλούν ακόμη και για ακύρωση του διαγωνισμού. Μέχρι πριν λίγες ημέρες πάντως δύο investment bankers είχαν μείνει στη short list.  Η απόφαση για την  εκκαθάριση ή την  παράταση της ζωής του ΤΧΣ θα ληφθεί έως τα μέσα του 2022. Σύμφωνα με αυτά που είναι γνωστά πρόκειται για την 28η αλλά την πιο καθοριστική από τη σύσταση του Ταμείου τροποποίηση του νόμου η οποία και αυτή με τη σειρά της απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις  το Ταμείο θα  θα αποεπενδύσει με οριζόντα το 2025 και όχι το 2022 κατά το οποίο λήγει η σημερινή διάρκεια ζωής του. Στη βάση των ίδιων πληροφοριών,  η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών θα αλλάζει άρδην την σημερινή διοικητική δομή του ΤΧΣ, με την κατάργηση του…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: