Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις προμήθειες στην Υγεία – Μετατροπή του ΕΚΑΠΥ σε ιδιωτικού δικαίου

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις προμήθειες στην Υγεία - Μετατροπή του ΕΚΑΠΥ σε ιδιωτικού δικαίου

Στην κάλυψη αναγκών στο χώρο της υγείας, χωρίς καθυστερήσεις, με κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διασφαλίζουν καλύτερες τιμές και διαφάνεια, στοχεύει το σχέδιο νόμου «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας»,που άρχισε να συζητείται από σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης, έγινε περισσότερο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για προμήθεια του απαραίτητου υγειονομικού εξοπλισμού χωρίς καθυστερήσεις. Η στόχευση του παρόντος νομοσχεδίου είναι διττή. Δημιουργείται ένα σύστημα προμηθειών που μας προσφέρει οικονομικά συμφέρουσα συμφωνίες οι οποίες όμως ταυτόχρονα μας εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και ως εκ τούτου και  υπηρεσίες υγείας» ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Αθανάσιος Λούπης.

Ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την εξυγίανση διαδικασίας των προμηθειών γίνεται με την μετατροπή της Εθνικής Κεντρικής Aρχής Προμηθειών Υγείας – ΕΚΑΠΥ από νομικό πρόσωπο δημοσίου σε ιδιωτικού δικαίου, αλλαγή που δίνει “μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα με τον απεγκλωβισμό από τις καθυστερήσεις και τις αργοκίνητες διαδικασίες, με τις οποίες κινούνται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου”.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας είπε ότι η ΕΚΑΠΥ, μετά την αναδιάρθρωσή της, θα έχει πλέον τη δυνατότητα να συμμορφωθεί με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, με χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων και ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, να προχωρήσει στην υλοποίηση έργων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ειδικά στον τομέα των Logistics με χρήση σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης αποθέματος και ανάπτυξης στατιστικών μοντέλων πρόβλεψης ανά παραγγελία.

Ανέφερε επίσης ότι με το νομοσχέδιο προωθείται η δημιουργία και διαρκής επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών πλατφορμών, μητρώων και προγραμμάτων σχετικά με τις προμήθειες. Θα τηρούνται τέσσερα ηλεκτρονικά μητρώα προμηθειών υγείας, μητρώο προϊόντων υπηρεσιών και προμηθευτών, όπου εντάσσεται και το νέο αρχείο των αποδεκτών τιμών, μητρώο κεντρικών προμηθειών, μητρώο κόστους και αναλώσεων και μητρώο τεχνικών προδιαγραφών.

Κάλυψη έκτακτων αναγκών

Μέσω της πλατφόρμας της ΕΚΑΠΥ και των ηλεκτρονικών συστημάτων Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ θα γίνεται η παρακολούθηση των συμβάσεων, είπε ο κ. Λούπης και πρόσθεσε ότι δημιουργείται…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: