Στην τελική ευθεία η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Taxis

Στην τελική ευθεία η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Taxis

Από την έντυπη έκδοση Έπειτα από περίπου μία πενταετία, και εκτός απροόπτου πάλι, το νέο καθεστώς τίθεται σε ισχύ, με μόνη εξαίρεση τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης και δεν κάνουν προαιρετική χρήση τους, και για τις οποίες δεν ισχύει το εν λόγω μέτρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόχρεοι εντάσσονται στη σταδιακή διασύνδεση με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησαν σύμφωνα με την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και με επιπλέον κριτήριο την ένταξή τους ή μη στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) λόγω Covid-19. Το χρονοδιάγραμμα, μάλιστα, της διασύνδεσης με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ είναι το εξής: * Από 1 Σεπτεμβρίου 2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ. * Από 1 Οκτωβρίου 2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000 ευρώ και * Από 1 Νοεμβρίου 2021 οι λοιπές οντότητες. Επισημαίνεται ότι στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται και οι οντότητες που είτε είναι υπόχρεες σε χρήση ΦΗΜ είτε χρησιμοποιούν προαιρετικά ΦΗΜ και έχουν κάνει έναρξη εργασιών από 01/01/2020 έως και την 01/09/2021, καθώς και οι οντότητες που το φορολογικό έτος τους λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31/12. Με την υπ’ αριθμ. Α.1171/6.8.2021 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι λεπτομέρειες διασύνδεσης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) με το Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ της ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Η απόφαση ΑΡΘΡΟ 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται: 1. Ως “Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ)”: Η Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ), ο μηχανισμός “Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)” και οι Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ). 2. Ως “Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ”: Η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α. 1138/2020 (Β’ 2470) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ, που εκδόθηκε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). 3. Ως “Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ”: Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: