Στο 73% το ποσοστό των επιχειρήσεων που καινοτομούσαν την περίοδο 2018-2020

ZEW: Ανοδικά το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη

Στο 72,6% ανήλθε στην Ελλάδα το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων – που εισήγαγαν νέα ή βελτιωμένα προϊόντα και εφάρμοσαν νέες επιχειρησιακές διαδικασίες – κατά την περίοδο 2018-2020, παρουσιάζοντας άνοδο 12,3% σε σχέση με την περίοδο 2016-2018, σύμφωνα με τα στοιχεία για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, τα οποία δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αποστέλλονται από το ΕΚΤ στη Eurostat στο πλαίσιο των επίσημων ευρωπαϊκών στατιστικών για την καινοτομία και τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην ΕΕ (CIS – Community Innovation Survey).

Η έρευνα, που διεξήχθη το 2021 από το ΕΚΤ και αφορούσε περίπου 14.500 εγχώριες επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω σε διάφορους κλάδους της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών, έδειξε ότι σχεδόν οι τρεις στις τέσσερις είχαν μία ή περισσότερες καινοτομίες. Η αύξηση στο ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων είναι αξιοσημείωτη, σύμφωνα με το ΕΚΤ, και σχετίζεται με τις απαιτήσεις για νέα προϊόντα και επιχειρησιακές διαδικασίες που υιοθέτησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις λόγω των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επέφερε η πανδημία το 2020.

Η βελτίωση των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς την καινοτομία είναι μεγαλύτερη στον τομέα των Υπηρεσιών. Την περίοδο 2018-2020 το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων στον τομέα των Υπηρεσιών ανήλθε σε 72,9%, σε σχέση με 58,9% την περίοδο 2016-2018, παρουσιάζοντας αύξηση 14 ποσοστιαίες μονάδες. Τα υψηλότερα ποσοστά καινοτόμων επιχειρήσεων καταγράφηκαν στον κλάδο «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες» (78,9%) και στον κλάδο «Ενημέρωση και επικοινωνία» (78,4%), τον κατεξοχήν κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το ποσοστό καινοτομίας αυξάνεται και στον τομέα της Βιομηχανίας, όπου το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων την περίοδο 2018-2020 ανήλθε σε 72,1%, σε σχέση με 62,4% την περίοδο 2016-2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,7 ποσοστιαίες μονάδες. Το υψηλότερο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων (72,9%) καταγράφηκε στον πολυπληθή κλάδο της Μεταποίησης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στην καινοτομία των επιχειρησιακών διαδικασιών. Την περίοδο 2018-2020, το ποσοστό των επιχειρήσεων με καινοτομίες επιχειρησιακών διαδικασιών ανήλθε σε 66,7%, σε σχέση με 55,2% την περίοδο 2016-2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,9 ποσοστιαίες μονάδες. Οι νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες αφορούσαν επιχειρησιακές λειτουργίες όπως η οργάνωση της εργασίας, το μάρκετινγκ, η εφοδιαστική, οι εφαρμογές…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: