Συνεργασία Ελλάδας και ΕΤΕπ για το Κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση

Χρηματοδοτικά προγράμματα 2 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακη Τράπεζα

Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμφώνησαν να ενισχύσουν τη μεταξύ τους τεχνική συνεργασία προκειμένου να ενδυναμώσουν περαιτέρω την υλοποίηση των δράσεων για το κλίμα και των επενδύσεων του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης σε όλη την Ελλάδα και να εργαστούν προς την κατεύθυνση της σύναψης μιας Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων (Project Advisory Support Service Agreement – PASSA) με στόχο την επιτάχυνση των νέων επενδύσεων. Αυτή η συνεργασία υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27και θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Η δέσμευση να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη PASSA επικυρώθηκε επισήμως χθές από τον Ιωάννη Τσακίρη, Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Christian Kettel Thomsen κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στην έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο. Η επίσκεψη αυτή έδωσε επίσης την ευκαιρία για διεξαγωγή λεπτομερών συζητήσεων σχετικά με τις μελλοντικές δράσεις για το κλίμα και τις επενδύσεις για τη Δίκαιη Μετάβαση με ειδικούς της ΕΤΕπ σε τεχνικά και χρηματοδοτικά θέματα, καθώς επίσης και για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την υλοποίηση έργων στην Ελλάδα που σχετίζονται με τις δράσεις για το κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές που ορίζονται στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνεργάζονται στενά για να υποστηρίξουν τη δράση για το κλίμα στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Η δέσμευση για προώθηση μιας Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων που υποστηρίζεται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ 2021-27, στο πλαίσιο μιας λεπτομερούς νέας συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα τεχνικές, χρηματοοικονομικές και τομεακές βέλτιστες πρακτικές οι οποίες αποκτήθηκαν από την εμπειρία που αποκόμισε η ΕΤΕπ ανά την Ευρώπη στους τομείς της δράσης για το κλίμα και της Δίκαιης Μετάβασης», δήλωσε ο Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

«Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς τον τερματισμό της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη και η ΕΤΕπ είναι έτοιμη να τη συνδράμει στον ενεργειακό μετασχηματισμό που συνεπάγεται αυτή η απόφαση. Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν σήμερα επιβεβαιώνουν την πρόθεση για μια ακόμη στενότερη τεχνική συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων εταίρων…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: