Συστάσεις για λήψη μέτρων στήριξης και μετά την πανδημία

Συστάσεις για λήψη μέτρων στήριξης και μετά την πανδημία

Από την έντυπη έκδοση Του Θάνου Τσίρουttsiros@naftemporiki.gr «Με δεδομένο ότι η δημοσιονομική επέκταση κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν ήταν δυνατόν να αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες, θα υπάρχουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά με συσσωρευμένα χρέη που θα χρειαστούν πρόσθετη ρευστότητα για να τα εξυπηρετήσουν», προειδοποιεί το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, μέσω της έκθεσής του για την πορεία της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής προσθέτει μάλιστα ότι η «υπερβάλλουσα ρευστότητα που έχει συσσωρευτεί στο τραπεζικό σύστημα, λόγω των ειδικών νομισματικών συνθηκών και των αυξημένων αποταμιεύσεων, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές». Την ανάγκη πρόσθετης στήριξης και μετά το τέλος της πανδημίας, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής τη συνδέει και με την προσπάθεια βελτίωσης των δημοσιονομικών επιδόσεων από την επόμενη χρονιά (σ.σ.: έχει προβλεφθεί πρωτογενές έλλειμμα 7,2% για το 2021 και μόλις 0,3% για το 2022). Όπως αναφέρεται: «Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που αδυνατούν να επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα εισοδήματος είναι αναμενόμενο να μην μπορούν να αποπληρώσουν τις τρέχουσες και τις συσσωρευμένες φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ο δημόσιος τομέας ίσως χρειαστεί να τους παρέχει πρόσθετη οικονομική στήριξη, αφενός για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και αφετέρου για να διευκολύνει τη μετάβασή τους σε πιο παραγωγικούς κλάδους και δραστηριότητες». Για το Γραφείο Προϋπολογισμού στη μετά κορονοϊό περίοδο θα τεθεί θέμα ανακατανομής του κεφαλαίου και της απασχόλησης από τομείς που αδυνατούν να επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας, προς τους δυναμικούς κλάδους που πληρούν κριτήρια μακροχρόνιας βιωσιμότητας: «Δεν θα είναι ούτε γρήγορη ούτε ομαλή αυτή η διαδικασία» επισημαίνει το Γραφείο Προϋπολογισμού και προειδοποιεί για τον κίνδυνο να παρατηρηθούν «ασυμμετρίες» κατά την επιστροφή στην ανάπτυξη: «Η επαναφορά στην ανάκαμψη δεν αρκεί να ιδωθεί μόνο μέσα από τα συνολικά μεγέθη και τους μέσους όρους, αλλά πρέπει να λάβει υπόψη και τις έντονες ασυμμετρίες μεταξύ κλάδων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το ζήτημα των ανισοτήτων δεν έχει λάβει τη δέουσα προσοχή και ενδέχεται να αποδειχθεί σημαντικότερο στα επόμενα χρόνια». Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού επικαλείται στην έκθεσή του δοκίμιο εργασίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο οποίο διαπιστώθηκε διαχρονική θετική συσχέτιση μεταξύ…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: