Τα χρέη που μπαίνουν στις 36 και 72 δόσεις και ποια μένουν εκτός

Τα χρέη που μπαίνουν στις 36 και 72 δόσεις και ποια μένουν εκτός

Υπό προϋποθέσεις εντάσσονται οι οφειλέτες στις νέες ρυθμίσεις των χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, σε 36 ή 72 μηνιαίες δόσεις, ενώ συγχρόνως ανοίγουν ξανά οι ρυθμίσεις των 12, 24, 48, 100 και 120 δόσεων, εάν χάθηκαν.

Οι σχετικές τροπολογίες που κατατέθηκαν χθες στη Βουλή, ψηφίζονται αύριο και τίθενται σε εφαρμογή, δίνοντας μεγαλύτερο περιθώριο για την αποπληρωμή των συσσωρευμένων χρεών, τόσο προς το δημόσιο όσο και προς τον ΕΦΚΑ.

Διευκρινίζεται ότι δεν εντάσσονται στις νέες ρυθμίσεις όλα τα χρέη, αλλά μόνο εκείνα που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τόσο σε ότι αφορά στη φύση των χρεών, όσο και στην ιδιότητα των οφειλετών.

Τα χρέη προς την Εφορία

Σε ότι αφορά στα χρέη προς την Εφορία, οι τροπολογίες προβλέπουν πως οι οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, εφόσον πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια.

Πρόκειται για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αφορά συγκεκριμένα οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021,
είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021,
είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID-19”,
είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021.
Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση ανεξαρτήτως των ανωτέρων κριτηρίων και ημερομηνίας βεβαίωσής τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής.
Διευκρινίζεται, πως στις οφειλές που εντάσσονται στη νέα ρύθμιση, δεν περιλαμβάνεται ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, που βεβαιώνεται με τα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα. Επίσης:

Οι οφειλές που θα ρυθμιστούν σε…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: