Τέλος χρόνου για το επίδομα θέρμανσης

Tέλος χρόνου για την υποβολή αίτησης που αφορά το επίδομα θέρμανσης και πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «MyΘέρμανση» της ΑΑΔΕ. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σήμερα, ενώ η πρώτη πληρωμή θα γίνει στους δικαιούχους για το 2023, θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου και η τελευταία στις 28 Απριλίου. Το επίδομα θέρμανσης ξεκινάει από τα 100 ευρώ και θα φτάσει έως 1.600 ευρώ ανάλογα τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

Η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης έχει μειωθεί από την 1η Ιανουαρίου και αποδίδεται μειωμένη και μ’ ένα καπέλο 0,10 ευρώ, σε σχέση με το 2022. Συγκεκριμένα η επιδότηση δεν θα αντιστοιχεί σε 25 λεπτά το λίτρο αλλά σε 15 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες παραλαβές από 1.1.2023 έχουν 10 λεπτά μεγαλύτερο ποσό φόρου σε σύγκριση με το τι ίσχυε το 2022.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται ως δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης το δικαιούνται εφόσον πληρούν εισοδηματικά κριτήρια:Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως είκοσι επτά (27.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης. 

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: