Τεράστια τα οφέλη από την ψηφιοποίηση υπηρεσιών

Logo Image

Κατά 56% μειώνεται το διοικητικό βάρος για τον πολίτη με την ψηφιοποίηση της υπηρεσίας  έναρξη ατομικής επιχείρησης, που από χθες είναι διαθέσιμη μέσω του gov.gr.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, σε χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών, με την φυσική διαδικασία, που ακόμη υφίσταται, το σωρευτικό διοικητικό κόστος για την έναρξη ατομικής επιχείρησης ανερχόταν σε 17,400 εκατ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία του 2019 ενώ με τη ψηφιακή διαδικασία, το κόστος εκτιμάται πως θα κυμαίνεται στα 7,691 εκατ. ευρώ.

Ο προαναφερόμενος υπολογισμός από το Παρατηρητήριο της Γραφειοκρατίας, πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Standard Cost Model.

Όπως ανακοινώθηκε χθες το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η συγκεκριμένη εφαρμογή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών που έχουν, βάσει της άδειας διαμονής τους, τη δυνατότητα για άσκηση αυτόνομης επαγγελματικής δραστηριότητας και θα υλοποιεί διασύνδεση με τον e-ΕΦΚΑ για την αυτεπάγγελτη εγγραφή.

Ο κ. Χριστόπουλος αναφέρθηκε και στα παρακάτω παραδείγματα μείωσης του διοικητικού κόστους, βάσει της μεθοδολογίας του ΟΟΣΑ:

Στα δύο χρόνια που έχουν ψηφιοποιηθεί οι διαδικασίες έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης έχουν υποβληθεί περίπου 10 εκατ. υπεύθυνες δηλώσεις και περίπου 3 εκατ. εξουσιοδοτήσεις. Έχουν εξοικονομηθεί 10,2 εκατ. ευρώ από την μείωση των  εργατοωρών που απαιτούνται για τους πολίτες και τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και έχει επέλθει μείωση διοικητικών βαρών σε περίπου 90%.

Με την ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος, οποιαδήποτε πληροφορία απαιτούνταν στο παρελθόν και αποτελούσε δικαιολογητικό στη σχετική αίτηση πια δεν υπάρχει. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τα αντίστοιχα μητρώα μέσω διαλειτουργικοτήτων.

Από τις 14 Ιουλίου 2022 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 13.204 μεταβιβάσεις οχημάτων μέσω της εφαρμογής.

Εκτιμάται ότι η μεταβολή του κανονιστικού πλαισίου για τη μεταβίβαση οχήματος ψηφιακά ελάφρυνε το διοικητικό βάρος κατά 19,72 ευρώ ανά μεταβίβαση. Συνολικά, η απλούστευση της διαδικασίας επιφέρει ελάφρυνση του διοικητικού βάρους για τους πολίτες, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Στο Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ενοποιήθηκαν, ομογενοποιήθηκαν και προτυποποιήθηκαν 25 πιστοποιητικά οικονομικής και…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: