Τέρνα Ενεργειακή: Απόκτηση μετοχών από κ. Ανδρέα Ταπραντζή

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

Η  εταιρεία  “ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Β.Ε.Τ.Ε”  ανακοινώνει,  με  βάση  το  άρθρο  21  του  Ν.3556/2007  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο 11  της  απόφασης  της  ΕΚ  1/434/3.7.2007,  ότι το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος, κ. Ανδρέας Ταπραντζής (Υπόχρεο Πρόσωπο  βάσει  του  Κανονισμού (EΕ) 596/2014), προέβη στις 14/02/2022 σε απόκτηση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας  12.700,00 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: