ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο,  μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, τα εκλεγέντα Μέλη συνήλθαν σε συνεδρίαση και η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

  1. Γεώργιος Μέργος – Πρόεδρος
  2. Νικόλαος Καλαμαράς – Μέλος
  3. Ανδρέας Ταπραντζής – Μέλος

Η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει διετή θητεία.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: