Τι απαντά η ΓΓΠΠ για σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τα self tests

Τι απαντά η ΓΓΠΠ για σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τα self tests

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

REUTERS/COSTAS BALTAS “Η κυβέρνηση έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, προχώρησε με ταχύτητα, αλλά και πλήρη διαφάνεια, στη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια self test, που θα επιτρέψουν να ανοίξει με ασφάλεια σειρά δραστηριοτήτων. Σε όλη τη διαδικασία τηρήθηκαν πλήρως οι κανόνες νομιμότητας” τονίζει σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  και συνεχίζει προσθέτοντας ότι “προκειμένου λοιπόν να απαντήσουμε σε ερωτήματα αλλά και σε σενάρια που αναπτύσσονται, παραθέτουμε με πλήρη στοιχεία τη διαδικασία που ακολουθήθηκε”. Αναλυτικά τα στοιχεία:  Με την υπ’ αριθ. 11879/24-03-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προκηρύχθηκε ανοικτή πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την επείγουσα προμήθεια έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σαράντα εκατομμυρίων Ευρώ (40.000.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία αναπτύχθηκε ισχυρος ανταγωνισμός με τη συμμετοχή τριάντα ενός (31) οικονομικών φορέων και με γνωμοδότηση της Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης Προσφορών και Ποιοτικής Παραλαβής (που απαρτίζεται από δύο Αναπληρώτριες Καθηγήτριες Ιατρικής Μικροβιολογίας και έναν επίκουρο Καθηγητή Μοριακής Μικροβιολογίας & Ιολογίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας) κρίθηκαν αποδεκτές οι τεχνικές προσφορές πέντε (5) εξ’ αυτών, καθώς πληρούνταν οι τεχνικές απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης και ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι. Ως εκ τούτου, απεστάλησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας και των σχεδίων των πέντε (5) συμβάσεων, συνολικής αξίας τριάντα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (30.155.000,00€) για την προμήθεια συνολικά εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (9.400.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών του κορωνοϊού SARS-CoV-2 τεστ με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγχου-αυτοδιάγνωσης). Με την υπ’ αριθ. 109/2021 Πράξη ΣΤ’ Κλιμακίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των ελεγχόμενων πέντε (5) σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια συνολικά εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (9.400.000) τεμαχίων ταχέων…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: