Τι είναι η πτωχή ωοθηκική απάντηση και πώς αντιμετωπίζεται

Τι είναι η πτωχή ωοθηκική απάντηση και πώς αντιμετωπίζεται

Τι είναι η πτωχή ωοθηκική απάντηση
Θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη κυήσεων με εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελούν η ανάπτυξη και η ωρίμανση πολλαπλών ωοθυλακίων.
Ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών, όμως οι οποίες υποβάλλονται σε διέγερση των ωοθηκών στα πλάσια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ανταποκρίνεται ανεπαρκώς στα συνήθη πρωτόκολλα ωοθηκικής διέγερσης με σημαντικά μειωμένο αριθμό αναπτυσσόμενων ωοθυλακίων .
Οι γυναίκες αυτές ορίζονται ως «πτωχές απαντήτριες» και συνήθως εμφανίζουν μειωμένο αριθμό ωοκυττάρων, χαμηλά ποσοστά γονιμοποίησης, κακή ποιότητα εμβρύων και, ως εκ τούτου , χαμηλά ποσοστά εγκυμοσύνης.
Η πτωχή ωοθηκική απάντηση απαντάται στο 9-24% των γυναικών που υποβάλλονται σε διέγερση των ωοθηκών και απαιτεί ιδιαίτερη θεραπευτική προσέγγιση και αντιμετώπιση.

Ωοθηκική διέγερση στις πτωχές απαντήτριες
Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε συναντίληψη του ορισμού της «πτωχής ωοθηκικής απάντησης», με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται σημαντική δυσκολία στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων μεθόδων αντιμετώπισης της πτωχής ωοθηκικής απάντησης με βάση τις σχετικές δημοσιευμένες μελέτες.
Διάφορα κριτήρια έχουν χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό της «πτωχής ωοθηκικής απάντησης» με σημαντικότερα τον αριθμό των αναπτυσσόμενων ωοθυλακίων , τον αριθμό των ληφθέντων ωοκυττάρων και τα επίπεδα της οιστραδιόλης στον ορό της ασθενούς , ως απάντηση στη διέγερση των ωοθηκών.
Επίσης, οι διάφοροι ορισμοί μπορεί να είναι αναδρομικοί ή προοπτικοί ανάλογα με το αν η πτωχή ωοθηκική απάντηση είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενους κύκλους ή εάν αναμενόταν στους επόμενους με βάση την πτωχή ωοθυλακική εφεδρεία , την προχωρημένη ηλικία της γυναίκας , τις προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις ωοθηκών κ.α.

Photo by Anthony Tran on Unsplash
Ποια γυναίκα χαρακτηρίζεται ως «πτωχή απαντήτρια»;
Προσφάτως, σε μια προσπάθεια καθιέρωσης ενός καθολικά αποδεκτού ορισμού για την «πτωχή ωοθηκική απάντηση», προτάθηκε ότι: μια γυναίκα θα χαρακτηρίζεται ως «πτωχή απαντήτρια» εφόσον τουλάχιστον δυο απο τα τρία κριτήρια είναι παρόντα:

α) προχωρημένη ηλικία της γυναίκας (≥ 40 ετών) ή ύπαρξη άλλου παράγοντα κινδύνου για πτωχή ωοθηκική απάντηση,
β) προηγούμενη πτωχή ωοθηκική απάντηση (≤ 3 ωοκύτταρα μετά από συμβατικό πρωτόκολλο διέγερσης των ωοθηκών)
γ) μη φυσιολογική ωοθηκική εφεδρεία (ανασταλτική ορμόνη των πόρων του Mϋller (ΑΜΗ) 0.5-1.1 ng/ml).
Δύο επεισόδια πτωχής ωοθηκικής απάντησης μετά από μέγιστη ωοθηκική…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: mothersblog.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: