Τι λένε οι οίκοι για τα αποτελέσματα των τραπεζών

Τι λένε οι οίκοι για τα αποτελέσματα των τραπεζών

H κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών στηρίχθηκε στην εντυπωσιακή παραγωγή προμηθειών αλλά και στα οφέλη από το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ  όπως αναφέρει Euroxx σε έκθεσή της  σχολιάζοντας το εξάμηνο του κλάδου. Ειδικότερα, τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο για όλες τις τράπεζες εκτός από την Alpha Bank (καθώς είχε εγγράψει το πρώτο τρίμηνο σημαντικό έκτακτο όφελος από το TLTRO), κυρίως λόγω υψηλότερων βασικών τραπεζικών εσόδων που στηρίχθηκαν στις υψηλότερες προμήθειες, τα οφέλη χρηματοδότησης από το πρόγραμμα TLTRO, αλλά και τη μείωση κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, που αντιστάθμισαν τα κόστη από την απομόχλευση και τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου. Τα χαρακτηριστικά του δευτέρου τριμήνου συνοψίζονται  στις αυξημένες και επαναλαμβανόμενες λειτουργικές δαπάνες που μόνον για την Εθνική μειώνονται , στα αυξημένα καθαρά από τόκους έσοδα από 0.1% έως 11,3% λόγω του σημαντικού περιορισμού του κόστους  καταθέσεων και των νέων δανείων, Τα βασικά τραπεζικά έσοδα προ προβλέψεων εμφανίζονται αυξημένα στο τρίμηνο από 4,2% ως 11,8% για όλες τις τράπεζες εκτός της Αlpha Bank, που καταγράφει μείωση 4,5%.  Οι δείκτες NPEs μειώθηκαν στο τρίμηνο για όλες τις τράπεζες λόγω αρνητικής ή οριακά θετικής σύστασης νέων NPLs, παρά τη λήξη της πλειοψηφίας των μορατόρια. Ο λόγος των στάσεων πληρωμών επί του συνόλου των δανείων που ήταν σε μορατόρια αναμένεται κάτω του 20%. Οι δείκτες βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 διαμορφώθηκαν μεταξύ 10,9% και 14,8% για όλες τις τράπεζες, Ειδικότερα σε ότι αφορά την Alpha Bank αυτή χαρακτηρίζεται ως  υπόθεση ανάκαμψης χαρακτηρίζει η BofA μετά τα αποτελέσματα της τράπεζας,  ενώ ο οίκος διατηρεί σύσταση αγορά με στόχο τα 1,45 ευρώ. Η εξυγίανση του ισολογισμού από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) επιταχύνθηκε το δεύτερο τρίμηνο που επιβαρύνθηκε με ζημιές άνω των 2 δις ευρώ από την πώληση του χαρτοφυλακίου Galaxy. Εξαιρουμένων των έκτακτων προβλέψεων, τα κέρδη της τράπεζας ήταν in line με τις εκτιμήσεις μας (96 εκατ. ευρώ)». Στη τηλεδιάσκεψη με αναλυτές η διοίκηση της Alpha Bank δήλωσε οτι στοχεύει σε δείκτη NPE 13% μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς που θα είναι χαμηλότερος από τον στόχο του 17% στο επιχειρησιακό της σχέδιο και αυτό είναι θετικό», αναφέρει η έκθεση της BofA. Θετική ήταν η πορεία των εσόδων από προμήθειες που προέρχονται από το ενεργητικό υπό διαχείριση με αύξηση 25% σε τριμηνιαία βάση στα 105 εκατ. ευρώ που ενισχύθηκε από έκτακτα έσοδα από την ΑΧΑ στα πλαίσια της συμφωνίας με τη Generali. Xωρίς αυτά οι…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: