Το σφιχτό χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου της Παγκρήτιας

Το σφιχτό χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου της Παγκρήτιας

Με ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας. Η αύξηση κεφαλαίου κατά 98,7 εκατ. ευρώ διενεργείται  μέσω δημόσιας προσφοράς έως 78.966.680 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται η εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο. Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Τράπεζα μετασχηματίζεται,  προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες απορρόφησης των εργασιών της HSBC στην Ελλάδα καθώς και της φιλικής συνένωσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων  . Η αύξηση κεφαλαίου προβλέπει την έναρξη από   6 Σεπτεμβρίου, της περιόδου μεταβίβασης δικαιωμάτων προτίμησης  ενώ από σήμερα ξεκινάει η περίοδος εγγραφών, άσκησης δικαιωμάτων και προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες μετοχές . Η περίοδος εγγραφών/προεγγραφών και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης ολοκληρώνεται στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθεί ως τις 29 Σεπτεμβρίου η διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει την υποβολή επικαιροποιημένου capital plan και business plan ως την 30ή Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο,  ο κ. Μιχάλης Σάλλας, που ελέγχει, έμμεσα, τη Lyktos Participations, η οποία κατέχει το 19,95% της Παγκρήτιας, με την από 10 Αυγούστου επιστολή του στο Δ.Σ. της τράπεζας δήλωσε μεταξύ άλλων  όπως αναφέρεται στο δελτίο. «την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην Αύξηση ως επενδυτής, υπό την προϋπόθεση ότι πριν την έναρξη της προθεσμίας καταβολής κεφαλαίου, η TτΕ θα διαβεβαιώσει την τράπεζα, εγγράφως, ότι η Αύξηση θεωρείται επαρκής για τους εποπτικούς δείκτες και τους αναπτυξιακούς της σκοπούς». Ο Μιχ. Σάλλας ελέγχει κατά 99,25% τη Lyktos Holding, η οποία κατέχει το 53,88% της Lyktos Participations, που συμμετέχει στην Παγκρήτια με 19,95%.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: