ΤτΕ: Στο 1,65 δισ. ευρώ το ενεργητικό των Ταμείων στο τέλος του δ΄ τριμήνου 2020

ΤτΕ: Στο 1,65 δισ. ευρώ το ενεργητικό των Ταμείων στο τέλος του δ΄ τριμήνου 2020

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Σε 1,65 δισ. ευρώ ευρώ ανήλθε στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2020 η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων, έναντι 1,59 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 1,61 δισ. ευρώ το  δ’ τρίμηνο του 2019. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών για το δ’ τρίμηνο 2020 που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων ήταν 212 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2020, έναντι 242 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 192 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2019. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 12,8%, έναντι 15,2% το προηγούμενο τρίμηνο και 11,9% το δ’ τρίμηνο του 2019. Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους ήταν 731 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2020, έναντι 737 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 819 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2019 και το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε σε 44,3%, έναντι 46,3% το προηγούμενο τρίμηνο και 50,8% το δ’ τρίμηνο του 2019. Η αξία των τοποθετήσεων σε μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών ανήλθε σε 388 εκατ. ευρώ, από 354 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 346 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2019 και το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 23,5%, έναντι 22,3% το προηγούμενο τρίμηνο και 21,5% το δ’ τρίμηνο του 2019. Τέλος, η αξία των τοποθετήσεων σε μετοχές και άλλες συμμετοχές σε κεφάλαιο πλην μετοχών/μεριδίων επενδυτικών οργανισμών ανήλθε σε 276 εκατ. ευρώ, από 214 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 199 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2019 και το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 16,7% από 13,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 12,3% το δ’ τρίμηνο του 2019. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συλλέγει και επεξεργάζεται αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τη διάρθρωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (στο εξής των Ταμείων) που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιείται ανά τρίμηνο, βάσει του Κανονισμού (EE) αριθ. 2018/231 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 26ης Ιανουαρίου 2018 και της Πράξης Διοικητή Αριθ. 2681/21.12.2018. Τα στοιχεία συλλέγονται για στατιστικούς σκοπούς από όλα τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, που λειτουργούν σύμφωνα με το Ν.3029/2002 και από τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, που υπόκεινται στο Ν.4680/2020.   Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία θα δημοσιεύονται εφεξής στον ιστοχώρο…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: