Τζιρακιάν: Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Η εταιρεία ανακοινώνει τη συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευσης της 26 Αυγούστου 2020 καθώς και την εκλογή του Προέδρου της. Συνημμένα παρατίθεται απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου.

Απόσπασμα Πρακτικού Συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου 26.08.2020

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: