Βαρβαρέσος: Αντίγραφο πρακτικού ΔΣ – Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (ορθή επανάληψη)

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Συνημμένα θα βρείτε αντίγραφο του Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.12.2020 (ορθή επανάληψη), με θέμα τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, Ν. 4449/2017.

Πρακτικά Γ.Σ._29.12.2020_ορθή επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: