Βαρβαρέσος: Αντίγραφο πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου – Ορισμός προέδρου (ορθή επανάληψη) (ορθή επανάληψη)

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Συνημμένα θα βρείτε αντίγραφο του Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της 30.12.2020 (ορθή επανάληψη), με θέμα τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα και τον ορισμό του Προέδρου της.

Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου_30.12.2020

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: