Βορίδης: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται ένα σύστημα για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί στην κρίση της ολομέλειας το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα».

Με το νομοσχέδιο που άρχισε να συζητείται σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, θεσμοθετείται για πρώτη φορά η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στη χώρα και ορίζονται και τα αρμόδια θεσμικά όργανα.

Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, για την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αξιοποιήθηκε το διεθνές πρότυπο ταξινόμησης των λειτουργιών της κυβέρνησης [«Classification of the functions of government» (COFOG)], όπως δημοσιεύεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Σε σχέση με το εθνικό σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ως βασικοί βραχυπρόθεσμοι στόχοι περιγράφονται:

– η θέσπιση ενιαίων κανόνων για την κατανομή αρμοδιοτήτων και για τη μεταφορά μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως επιπέδου διακυβέρνησης,

– ο εξορθολογισμός και η βελτιστοποίηση του συντονισμού μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου τομέα,

– η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στη χώρα.

Σε σχέση με το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, αυτό δηλαδή της διαχείρισης κινδύνων, ως βραχυπρόθεσμοι στόχοι περιγράφονται, μεταξύ άλλων:

– η ανάπτυξη ενός ενιαίου θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου για τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων που αφορά σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα και η συμπλήρωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου,

– η σύσταση ή ο ορισμός οργάνων διαχείρισης κινδύνων.

– η συμμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα

– η δημιουργία μητρώου κινδύνων σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης των κινδύνων και της αποτελεσματικότητας των δικλίδων ελέγχου που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή τους,

– η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών στο Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς που τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με στόχο τον εντοπισμό των πεδίων πολιτικής, λειτουργιών και διαδικασιών υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς και απάτης και τον σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς.

Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης ανέφερε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργείται ένα σύστημα για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Ο υπουργός…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: