Ξυλεμπορία: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ.

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

                                                                                                           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑ

 

19 Ιουλίου 2021

Η εταιρία με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ” (η “Εταιρεία“) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της εκλογής νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, δυνάμει της από 16.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 16.07.2021 ως ακολούθως:

  1. Παππάς Αλέξανδρος του Πέτρου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
  2. Γεράρδη Σοφία του Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
  3. Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
  4. Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  5. Μιχαήλ Τρoκούδης του Κυπριανού, Μη Εκτελεστικό μέλος
  6. Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος, του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Θεοδώρου Ιωάννης, του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 16.07.2021 αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους εξής:

  1. Λεκάκη Εμμανουήλ-Ευάγγελο του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
  2. Θεοδώρου Ιωάννη του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
  3. Μιχαήλ Τροκούδη του Κυπριανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το ΔΣ, έγινε, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 16.07.2021 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., κ. Λεκάκη ως Προέδρου αυτής και…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: