ΥΠΕΝ: Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για ΑΠΕ & κλιματική αλλαγή που παρουσιάστηκαν στο υπουργικό

ΥΠΕΝ: Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για ΑΠΕ & κλιματική αλλαγή που παρουσιάστηκαν στο υπουργικό

Μέτρα για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θέσπιση πλαισίου για την αποθήκευση ενέργειας, κίνητρα για την κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων καθώς και το νέο Κλιματικό Νόμο που ορίζει τους στόχους και τα μέσα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου περιλαμβάνονται στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, στο υπουργικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΥΠΕΝ:

-Ο Κλιματικός Νόμος ορίζει ποσοτικούς στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 σε σχέση με το 1990, κατά 80% στο 2040, με απώτερο στόχο την κλιματική ουδετερότητα το 2050. Οι στόχοι θα επιμεριστούν με πενταετή προγράμματα στους 7 παραγωγικούς τομείς που έχουν το υψηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα (Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, Μεταφορές, Βιομηχανία, Κτίρια, Γεωργία και κτηνοτροφία, Απόβλητα, Χρήσεις γης, αλλαγές χρήσεων γης και δασοπονία).

-Το νέο πλαίσιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ στοχεύει σε μείωση του απαιτούμενου χρόνου σε λιγότερα από δύο έτη και επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ εκτιμώμενου ύψους 10 δισ. ευρώ και συνολικής ισχύος 12 GW. Τα στάδια αδειοδότησης περιορίζονται από 7 σε 5, ενώ τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν οι επενδυτές μειώνονται από 91 σε μόλις 54 και το σύνολο της διαδικασίας θα διεκπεραιώνεται ψηφιακά.

-Για τις μονάδες αποθήκευσης που είναι απαραίτητες για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ με ασφάλεια, προβλέπεται η καθιέρωση τριών κατηγοριών αδειών:

•Έργα αμιγούς αποθήκευσης (μεμονωμένοι σταθμοί αποθήκευσης).

•Έργα ΑΠΕ συνδυασμένα με μονάδες αποθήκευσης. Γίνεται κατηγοριοποίηση σε σταθμούς ΑΠΕ που συνδυάζονται με μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες δεν απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο, καθώς και σε σταθμούς ΑΠΕ με μονάδες αποθήκευσης που μπορούν τόσο να εγχέουν όσο και να απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο. Τα πρώτα έργα θα είναι επιλέξιμα για λήψη ενίσχυσης μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας με βάση το κοινοποιημένο καθεστώς ενίσχυσης έργων ΑΠΕ, ενώ η δεύτερη κατηγορία έργων δεν δύναται να λαμβάνει ενίσχυση.

•Καταναλωτές με ενσωματωμένη μονάδα αποθήκευσης. Ομοίως, τα έργα αυτά κατηγοριοποιούνται σε σχέση με τη δυνατότητα έγχυσης ή μη ενέργειας στο δίκτυο. Για την πρώτη περίπτωση έργων θα είναι αναγκαία η αδειοδότηση της μονάδας αποθήκευσης ενώ για τη δεύτερη όχι.

-Για τα υπεράκτια αιολικά…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: