Υπέρβαση εσόδων στον προϋπολογισμό κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 | ΣΚΑΪ

Υπέρβαση εσόδων στον προϋπολογισμό κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020

Βαθιά ανάσα για τα φορολογικά έσοδα τον Νοέμβριο καθώς εμφάνισαν υπέρβαση 533 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο .Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις πλήρωσαν φόρο εισοδήματος  276 εκατ. ευρώ παραπάνω σε σχέση με τις προβλέψεις.

Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά πως η επίπτωση του δεύτερου Lockdown στα έσοδα του προϋπολογισμού θα είναι έντονη τον  Δεκέμβριο. Στο εντεκάμηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου ο προϋπολογισμός εμφανίζει πρωτογενές έλλειμμα 13,7 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 6,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 806 εκατ. ευρώ πέραν του στόχου που είχε τεθεί για το ίδιο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2021

Επίσης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ( γενική κυβέρνηση) ύψους 18,252 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 19,837 δισ ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

   Αναλυτικότερα:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42,126 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 806 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι της εκτίμησης για το έτος 2020 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, γεγονός που οφείλεται στα αυξημένα έσοδα από φόρους λόγω του ότι η επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της υγειονομικής κρίσης δεν ήταν τόσο εμπροσθοβαρής όσο είχε εκτιμηθεί, καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ.

   Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47,190 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 916 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι του στόχου.

   Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

   α) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

   β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 373 εκατ. ευρώ ή 3,2%,

   γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

   δ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

   ε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 130 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

   στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 145 εκατ. ευρώ ή 7,5%,

   ζ) Μεταβιβάσεις κατά 342 εκατ. ευρώ ή 7,0% ,

   η) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 19 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

   θ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 37 εκατ. ευρώ ή 1,6%

    εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 59 εκατ. ευρώ ή 5,6%.

   Μειωμένα έναντι του στόχου την…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: skai.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: