Υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας: Στα 10 δισ. δολάρια η παγκόσμια αγορά payroll outsourcing

Υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας: Στα 10 δισ. δολάρια η παγκόσμια αγορά payroll outsourcing

Τα 10 δισ. δολάρια προσέγγισε η παγκόσμια αγορά payroll outsourcing (διαχείριση μισθοδοσίας) με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 15 δισ. δολάρια στο τέλος του 2026 παρουσιάζοντας ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 6% κατά τη διάρκεια των ετών 2021-2026 (έκθεση Payroll Outsourcing Market 2022, της 360 Research Reports).

Οι υπηρεσίες payroll outsourcing ποικίλουν καλύπτοντας μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών, σχετιζόμενων όχι μόνο με το ανθρώπινο δυναμικό (HR), αλλά και με υπηρεσίες accounting, business support, νομικής στήριξης και φοροτεχνικές υπηρεσίες (taxation).

Ποια είναι τα σημαντικότερα οφέλη της υπηρεσίας Payroll

Τα οφέλη και οι οικονομίες κλίμακος που προκύπτουν, μπορούν να αποσβέσουν τα σχετικά κόστη σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναφέρει η εταιρία συμβούλων NEPA Economic Consulting, επισημαίνοντας ότι η ανάθεση του payroll outsourcing σε εξωτερικό συνεργάτη / πάροχο, αποτελεί ιδανική λύση για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους η δραστηριότητας.

   Σύμφωνα με την NEPA Economic τα σημαντικότερα οφέλη της υπηρεσίας Payroll Outsourcing αφορούν από την απλή καταγραφή της απασχόλησης προσωπικού, τη σύνταξη συμβάσεων εργασίας, τη διαχείριση των μη χρηματικών παροχών, την έκδοση μισθοδοσίας, τη διαμόρφωση, την εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης μισθοδοσίας και HR, μέχρι και τη δημιουργία διοικητικών analytics report.

   Οι υπηρεσίες Payroll Outsourcing συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό και την ανάπτυξη της επιχείρησης συνολικότερα.

   Αναλυτικότερα σύμφωνα με την NEPA Economic Consulting που δραστηριοποιείται και στον τομέα αυτό δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση, συμβάλουν στη:

   – Μείωση κόστους για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν αρκετούς εργαζόμενους στα τμήματα μισθοδοσία ανθρώπινου δυναμικού.

   – Ανάλυση μισθολογικού κόστους και εκπόνηση προϋπολογισμού για την επόμενη χρήση, καθώς και υπολογισμός προβλέψεων.

   – Υπολογισμός εμπιστευτικής μισθοδοσίας στελεχών.

   – Επίβλεψη αποτελεσμάτων μισθοδοσίας.

   – Διαχείριση και υπολογισμός όλων των παροχών σε είδος.

   – Διαδικασίες και μισθοδοσία εργαζομένων που μετακινούνται σε διάφορες χώρες.

   – Υποστήριξη σε εργατικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα από εξειδικευμένους εργατολόγους και φοροτεχνικούς συμβούλους.

   – Προστασία από απροβλέπτους κίνδυνους όπως π.χ. περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι στον τομέα μισθοδοσίας μπορούν να αφήσουν εκτεθειμένη την επιχείρηση σε περιπτώσεις ασθένειας ή ξαφνικής αλλαγής εργασίας.

   – Εσωτερική διαδικασία εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης.

   – Πρόσβαση στο σύστημα…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: